top of page

KONTAKT

info@etceteragroup.sk

+421 903 780 403

et cetera group, s.r.o.

sídlo: Prúdová 3035/12

          821 05 Bratislava - Ružinov

          Slovenská republika

kancelária: Strojnícka 2972/24, Bratislava

prevádzka: Jezrsko 46, 059 04 Jezrsko

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka 78875/B

IČO: 46519793

DIČ: 2023403855

IČ DPH: SK2023403855

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK26 1100 0000 0029 2287 7465

bottom of page